نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

برنامه نویس دارت / فلاتر

فریلنسر

نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

برنامه نویس دارت / فلاتر

فریلنسر

سایت شخصی سلیم نجفی

Salim Najafi by Nima Rahbar

اطلاعات

  • Client: Salim Najafi
  • Task: UI & UX Design, Developement
  • Programming Language: PHP
  • Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Project Arcitecture: MVC
  • Framework: CakePHP
دیدن دمو

سایت شخصی آقای سلیم نجفی

تصویر زنده

Screenshot of salimnajafi.com