نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

فریلنسر

نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

فریلنسر

سایت فروشگاهی SpringPump

Springpump Online Store by Nima Rahbar

اطلاعات

  • Client: Bijan Shoaibi
  • Task: UI & UX Design, Developement
  • Programming Language: PHP
  • Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Content Management System (CMS): Wordpress
دیدن دمو

فروش آنلاین پمپ های آب

تصویر زنده

Screenshot of springpump.com