نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

فریلنسر

نیما رهبر

توسعه دهنده سمت سرور

توسعه دهنده سمت کاربر

فریلنسر

پروژه ی شخصی TutorialsDB

Tutorials-DB by Nima Rahbar

اطلاعات

  • Client: Personal Project
  • Task: UI & UX Design, Developement
  • Programming Language: PHP
  • Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Project Arcitecture: MVC
  • Framework: CakePHP
دیدن دمو

دیتابیس آموزش های دانلود شده توسط نیما رهبر

تصویر زنده

Screenshot of tutorialsdb.nimarahbar.com